51 af Sæby Erhvervsforenings 96 medlemmer var mødt frem til foreningens ordinære generalforsamling. Foto: Tommy Thomsen

Godt sammenhold om erhvervsudviklingen i Sæby

Sæby Erhvervsforenings generalforsamling var præget af optimisme, men der er en slange i Paradiset – mangel på kvalificeret arbejdskraft!

Formanden Kim Müller roste i sin velkomst den flotte udvikling på havneområderne i Skagen og Frederikshavn, og glædede sig over, at det er lykkedes at skabe bred enighed om Sæby Havns udvidelse.

Generalforsamlingen den 22. marts på Hotel Viking havde samlet godt halvdelen af foreningens 96 medlemmer.

Rigtig mange af Sæbys virksomheder ekspanderer og udvikler på flere områder. Det var således en glad formand for Erhvervsforeningen, der kunne aflægge beretning overfor medlemmerne. Men for at vækste behøves der flere kvalificerede medarbejdere og her står vi overfor et stigende problem, påpegede Kim Müller.

– Alle prognoser viser, at vi får mangel på arbejdskraft i vores område. Fra nu og de næste fem år bliver der en mangel på minimum 4.500 arbejdstagere fordelt på stort set alle fagområder. I samme periode vil 2.200 personer gå på efterløn og pension. Vi må arbejde hårdt for at finde løsninger for at erstatte faldet i arbejdsstyrken pointerede formanden.

Tiltrækningskampagnen Movenorth er kommet rigtig godt fra start. Kampagnen, der skal gøre højtuddannede opmærksomme på de karrieremuligheder der findes i virksomheder i Frederikshavn Kommune.

– Regneeksemplet med kernefamilien der kan have 9.395 kroner mere om måneden at leve for, hvis familien bor i Nordjylland frem for i Nordsjælland, har vakt en vis opmærksomhed, bemærkede Kim Müller.

– En fordelagtig privatøkonomi gør det ikke alene. Vi skal gøre os attraktive på mange andre parametre, også efter klokken 16.00. Her er det vigtigt med en bred vifte af fritidstilbud.

Foreningen begyndte året med at få fastlagt foreningens fremtidige mission og vision samt indsatsområder, hvilket mundede ud i, at der blev nedsat fem arbejdsgrupper med hver deres ansvar for indsatsområder: Erhvervsgrunde, vækstmidler, kommunikation, investorer og havnen.

Der er sidste år startet ti iværksættere op. Tre af dem – tre stærke kvinder – fik lejlighed til at præsentere sig selv og deres nye virksomhed.

Direktør for Erhvervshus Nord, Niels Bay Christensen, slog i sin beretning fast, at uddannelsesinstitutioner skaber vækst i det område de er placeret i. Han var derfor yderst tilfreds med, at det var lykkedes at få etableret en maritim elektrikeruddannelse og Fishteck-uddannelsen, der er tilpasset fiskeindustriens behov. Uddannelserne er kommet i stand gennem et godt samarbejde mellem Erhvervshus Nord og EUC Nord samt en række af øvrige interessenter.

Direktøren roste og takkede de mange frivillige, der har lagt energi og engagement i erhvervsudviklingsarbejdet, som kommer fællesskabet til gode.

Økonomi:

Peter Berg fremlagde regnskabet, der viste indtægter på 162.000 kroner og et underskud på 22.778 kroner.

– Resultatet kan tilskrives en lille nedgang i indtægterne, hvilket skyldes flere udgiftskrævende aktiviteter og et engangstilskud til filmprojektet Norskov. Egenkapitalen udgjorde ved årsskiftet 204.550 kroner, forklarede han.

Der blev vedtaget en ny kontingentstruktur, som betyder, at de fleste virksomheder kommer til at betale en smule mere i kontingent. Virksomheder med under 10 ansatte 1.500 kroner. Mellem 10 og 50 ansatte 2.500 kroner og virksomheder med over 50 ansatte skal fremover betale 5.000 kroner årligt.

Alle fem, der var på valg til bestyrelsen, opnåede genvalg.

Mogens Blæhr fortalte om projekt Sæby Nordstrand og søgte en tilkendegivelse af, om han skulle arbejde videre med projektet sammen med havneprojektet eller om det skulle fortsætte som singleprojekt. Kim Müller slog fast, at der skulle arbejdes synkront med de to projekter.

Jacob B. Kirkegaard Larsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme kom med nøgletal på, hvem turisterne er i dag og hvad de efterspørger og hvad de vil efterspørge i fremtiden. Han fremhævede Sæbys potentialer som havnen, byen og skoven, alt sammen indenfor kort gåafstand.

Turistdirektør i Turisthus Nord, René Zeeberg fulgte op på Jacob Kirkegaards analyser og pegede på, at sammenhængskraften mellem havn, købstad og skov kunne gøres mere tilgængelig. Han bød ligeledes ind med ideer til, hvordan vi kunne hjælpe hinanden med at gøre en forskel overfor turisterne og supplerede med nogle sproglige paradokser som i det daglige synes små, men som kan gøre en stor forskel.

Niels Bay Christensen rundede af med en opfordring til, at Sæby får lavet en turismeprofil.

– For at tiltrække investorer er det nødvendigt med en klar udmelding om, hvilken retning Sæby vil.

Comments are closed.

Handel