Planlægning for Sæby Havn ventes nu sat i gang

Teknisk Udvalg godkendte på møde den 5. marts i år, at ansøgningen om udvidelse af Sæby Havn blev gjort færdig og sendt til Kystdirektoratet. Dette er efterfølgende sket, og den indledende dialog er i gang.

Teknisk Udvalg har på udvalgets forestående møde den 7. maj på dagsordenen, at man som opfølgning på ansøgningen indstiller til Plan- og Miljøudvalget på dette udvalgs møde den 8. maj, at den nødvendige planlægning for udvidelse af Sæby Havn igangsættes.

Det indstilles også, at der skal afholdes et offentligt møde om projektet den 23. maj kl. 19 på Hotel Viking.

Tekst af Per Rye

Comments are closed.

Handel