OM FORENINGEN

Sæby Erhvervsforening sætter fokus på Sæbys udvikling gennem fem indsatsspor.

Kort tid efter sammensætningen af ny bestyrelse har Sæby Erhvervsforening udvalgt fem centrale indsatsspor, der de kommende år skal konkretisere foreningens arbejde – og skabe retning for målbare resultater til glæde for Sæby og foreningens medlemmer.

Vækstmidler, Kommunikation, Erhvervsgrunde, Overnatningsmuligheder og Havnen. Det er overskrifterne på de fem indsatsspor, der blev udvalgt på foreningens strategidag. Målet med indsatssporene er at skabe størst mulig værdi for Sæby og foreningens medlemmer ved at understøtte mulighederne for erhvervsøkonomisk vækst.

De fem indsatsspor tager alle afsæt i vores vision 2020, hvor Sæby skal være det dynamiske og attraktive centrum for det gode liv og erhvervsliv i Vendsyssel. Det er en ambitiøs vision, som kræver konkrete handlingsplaner, målstyring og opfølgning. Her får de fem indsatsspor en væsentlig rolle. "Vi vil være proaktive i forhold til de udfordringer, som byens erhvervsliv har ved at arbejde konkret med alt fra regionale vækstmidler og kortlægning af muligheden for at etablere sig som virksomhed i Sæby til at udvide udbuddet af overnatningsmuligheder i vores lille perle. Ligesom vi vil tiltrække flere medlemmer til foreningen, så vi fastholder og udvikler foreningens stærke fællesskab", fortæller formand Kim Müller.

Indsatssporene er båret af fem mindre arbejdsgrupper, som hver især arbejder konkret med en række relevante problemstillinger inden for deres spor.

Det er helt fantastisk at se den drivkraft, som erhvervene i Sæby viser med de ambitioner, der er i de fem indsatsområder. Det er uden tvivl med til fortsat at løfte områdets erhvervsøkonomiske vækst, siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør i Erhvervshus Nord, som er drevet af de tre erhvervsforeninger i kommunen.

Kim Müller understreger vigtigheden i at udvælge en række konkrete projekter og følge dem dørs. Han glæder sig over de initiativer, som allerede er i støbeskeen.

"Netop nu arbejder kommunikationsgruppen fx på at afholde en række netværksmøder for vores medlemmer, hvor planerne for Sæby Havn er på dagsordenen. Her er målet, at den enkelte virksomhed får et solidt grundlag for at tænke deres forretning ind i planerne – og ikke mindst sætte deres præg på det kommende liv på havnen", siger Kim Müller.

Sæby Erhvervsforening har godt 100 medlemsvirksomheder og står sammen med Frederikshavn Erhvervsforening og Sæby Erhvervsforening bag Erhvervshus Nord. Til sammen har de tre erhvervsforeninger omkring 550 medlemsvirksomheder.